Umanjeni septakord se sastoji od umanjenog kvintakorda i umanjene septime *. Dakle akord Ao7 ** se sastoji od nota A C Eb Gb tj. 1, ♭3, ♭5, ♭♭7