Obrti umanjenog septakorda u Mr. Krletovoj solo deonici

Umanjeni septakord se sastoji od umanjenog kvintakorda i umanjene septime *. Dakle akord Ao7 ** se sastoji od nota A C Eb Gb tj. 1, ♭3, ♭5, ♭♭7 stepena. Zanimljivost vezana za ovaj akord koju navedena solo deonica koristi je da se obrti umanjenog septakorda ponavljaju u istom obliku u razmaku male terce.

Track 1: Gitara 1

E|-------8--11-8-----------11-14-11----------14-17-14---------|
B|----10----------10----13----------13----16----------13-16---|
G|-11----------------14----------------17---------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

Track 2: Gitara 2

E|-------11-14-11----------14-17-14----------17-20-17---------|
B|----13----------13----16----------16----19----------16-19---|
G|-14----------------17----------------20---------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

* Marko Tajčević – Osnovna Teorija Muzike

** U literaturi će često biti obeležen samo kao Ao ili Adim iako se ovako označava i umanjeni kvintakord

Tablatura u pdfu

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *